ਗਲੋਬੋ (Globo) ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਰੌਬਰਟੋ ਮਾਰੀਨਹੋ ਦੁਆਰਾ 1965 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਰੀਓ ਡੀ ਜੇਨੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ.

Globo logo and wordmark.svg