ਦ ਛੋਟੀ ਮਰਿਯਮ, (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: The Little Mermaid) ਇੱਕ 1989 ਅਮਰੀਕੀ ਐਨੀਮੇਟਡ ਸੰਗੀਤਕ ਰੂਟਿਕ ਫੈਨਟੈਸੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੋ ਵਾਲਟ ਡਿਜਨੀ ਫੀਚਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਟ ਡਿਜੀਨੀ ਪਿਕਚਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।