ਟੀਨ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Tin) ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਅੰਕ 50 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ Sn ਨਾਲ ਨਿਵੇਦਨ ਕਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਭਾਰ 118.710 amu ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਸੋਧੋ