ਡੈਲਟਾ (ਵੱਡਾ: Δ, ਛੋਟਾ: γ; ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨਾਨੀ: Δέλτα Délta; ਆਧੁਨਿਕ ਯੂਨਾਨੀ: [ˈðelta]) ਯੂਨਾਨੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਹੈ।