ਦੱਖਣੀ ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ

ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਕਜ਼ਾਖ਼ਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ