ਦੱਖਣੀ ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ

(ਦੱਖਣ ਕਜਾਖਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਕਜ਼ਾਖ਼ਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ।

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ