ਨਾਪ-ਤੋਲ ਜਾਂ ਮਾਪ-ਤੋਲ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਨਾਪ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪ-ਤੋਲ ਬਣਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਮੁਢਲੇ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਮੰਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।[1]

ਮੀਟਰ ਟੇਪ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ
ਸੱਤ ਅਧਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕਾਈ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ
ਮੁਢਲੀ ਅਧਾਰ ਇਕਾਈ ਸੰਕੇਤ
ਸਮਾਂ ਸਕਿੰਟ s
ਲੰਬਾਈ ਮੀਟਰ m
ਪੁੰਜ ਕਿਲੋਗਰਾਮ kg
ਬਿਜਲਈ ਧਾਰਾ ਐਮਪੀਅਰ A
ਤਾਪਮਾਨ ਕੈਲਵਿਨ K
ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮੋਲ ਮੋਲ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਕੈਡੇਲਾ cd

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Pedhazur, Elazar J.; Schmelkin, Liora Pedhazur (1991). Measurement, Design, and Analysis: An Integrated Approach (1st ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. pp. 15–29. ISBN 0-805-81063-3.