ਨਿੱਬਲ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। 4 ਬਿਟਾਂ[1] ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਬਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

An octet Code page 866 font table ordered by nibbles.

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Hall, D. V. (1980). Microprocessors and Digital Systems. McGraw-Hill. ISBN 0-07-025571-7.