ਨੂਰੀ ਕਿੱਲੀਗਿਲ, ਜਾਂ ਨੂਰੀ ਪਾਸ਼ਾ (1889-1949) ਉਸਮਾਨੀ  ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ  ਦੌਰਾਨ  ਉਸਮਾਨੀ ਜੰਗ ਮੰਤਰੀ, ਅਨਵਰ ਪਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮੁਖ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਲਸ਼ਕਰ  ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ  ਮਦਦ ਕੀਤੀ। [1]

ਫੌਜੀ ਕੈਰੀਅਰਸੋਧੋ

ਲੀਬੀਆਸੋਧੋ

ਕਾਕੇਸ਼ਸਸੋਧੋ

ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਸੋਧੋ

ਗੈਲਰੀਸੋਧੋ

ਸਰੋਤਸੋਧੋ

  1. "Turkey in the First World War — Nuri Paşa (Killigil)". turkeyswar.com. Archived from the original on 2013-02-27. Retrieved 2012-02-17.