ਪੈਨਕਰੀਸ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ:Pancreas) ਹੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਚਣ ਅਤੇ ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸੁਲਿਨ, ਗਲੁਕਾਗੋਨ, ਅਤੇ ਸੋਮਾਟੋਸਟਾਟਿਨ ਵਰਗੇ  ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਚਕ ਐਨਜਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਘੂ-ਆਂਤੜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਨਜਾਈਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚਿੱਤਰ, ਜੋ ਪੈਨਕਰੀਸ ਦਾ ਡਾਰਸਲ ਅਤੇ ਵੈਨਟਰਲ ਕਲੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਪਕਵਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੈਨਟਰਲ ਕਲੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਨਾਲੀ (ਤੀਰ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡਾਰਸਲ ਵਲੋਂ ਸੰਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਵੈਨਟਰਲ ਲੋਬ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤਿਆਵਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੈਲਰੀਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ