ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਥੀਏਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਡਰਾਮਾ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ 220 ਈਪੂ ਤੋਂ 550 ਈਪੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੋਏ ਰੰਗਮੰਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਥੀਏਟਰ ਨਕਾਬ, ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਈਪੂ