ਜਾਣਕਾਰੀਡੱਬਾ ਬੋਲੀ
ਮੂਲ ਬੁਲਾਰੇ
ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਰਿਵਾਰ
Default
  • ਜਾਣਕਾਰੀਡੱਬਾ ਬੋਲੀ
ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੋਡ
ਆਈ.ਐਸ.ਓ 639-3
Template documentation[create]