ਫ਼ੰਕ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਗੀਤ, ਜੈਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਦਮ ਐਂਡ ਬਲੂਜ਼ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਸਦਕਾ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਅਮਈ ਅਤੇ ਨੱਚਣਯੋਗ ਕਿਸਮ ਉਸਾਰੀ। ਫ਼ੰਕ ਵਿੱਚ ਧੁਨ ਅਤੇ ਸੁਰਮੇਲ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਬੇਸ ਅਤੇ ਢੋਲਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮਈ ਝਿੜੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ।

ਫ਼ੰਕ
funk
James Brown, the progenitor of funk music
ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਮੂਲਸੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਗੀਤ, ਰਿਦਮ ਐਂਡ ਬਲੂਜ਼, ਜੈਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਈਕੇਡੈਲਿਕ ਰੌਕ ਦਾ ਅਸਰ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੂਲਮ1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ[1] United States
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਾਜ਼ਬੇਸ ਗਿਟਾਰ, ਬਿਜਲਈ ਗਿਟਾਰ, ਡਰੰਮ, ਡਰੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੀਬੋਰਡ (60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਨੋ, ਹੈਮੰਡ ਔਰਗਨ, ਕਲੈਵੀਨੇ, ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ਰ), ਸਿੰਗ, ਕੌਂਗਾ
ਵਿਓਂਤਪਤ ਰੂਪਡਿਸਕੋ, ਹਿਪ ਹੌਪ, ਬੂਗੀ, ਇਲੈਕਟਰੋ, ਸਮਕਾਲੀ ਰਿਦਮ ਐਂਡ ਬਲੂਜ਼, ਲਿਕਵਿਡ ਫ਼ੰਕ, ਹਾਊਸ ਸੰਗੀਤ, ਨਿਊ ਜੈਕ ਸਵਿੰਗ
ਉਪਵਿਧਾਵਾਂ
ਗੋ-ਗੋਪੀ-ਫ਼ੰਕਡੂੰਘਾ ਫ਼ੰਕਨਿਊ-ਫ਼ੰਕ
ਸੰਯੋਜਨ ਵਿਧਾਵਾਂ
ਐਸਿਡ ਜੈਜ਼ - ਐਫ਼ਰੋਬੀਟਫ਼ਰੀ ਫ਼ੰਕ - ਫ਼ੰਕ ਮੈਟਲਨਿਊ ਮੈਟਲ - ਫ਼ੰਕ ਰੌਕਫ਼ੰਕੀ ਹਾਊਸ - ਜੀ-ਫ਼ੰਕਗੋ-ਗੋਜੈਜ਼ ਫ਼ੰਕ - ਸਕਵੀਯੂਕੇ ਫ਼ੰਕੀ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. Presence and pleasure: the funk grooves of James Brown and Parliament, p.3