ਬਗਦਾਦ ਪ੍ਰਾਂਤ (ਅਰਬੀ: ਮੁਹਾਫਜਾਤ ਬਗਦਾਦ محافظة بغداد‎) ਇਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਰਾਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਰਾਕ ਦੇ 18 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਰਾਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ। ਦਜਲਾ ਨਦੀ (ਟਿਗਰਿਸ ਨਦੀ) ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਚੋਂ ਗੁਜਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਘੱਟ-ਤੋਂ-ਘੱਟ 12 ਪੁੱਲ ਹਨ।

ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨਸੋਧੋ

ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗ਼ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਬਿੰਦੁ ਵਾਲੇ ਗ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਚਾਰਣ ਗ਼ਲਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ "ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦੇਣ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।[1] ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੋਨਾਂ ਹਿੰਦ-ਈਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ - ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਰੁੜ੍ਹਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਜਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਬਗ ਸ਼ਬਦ ਭਗਵਾਨ / ਭਾਗ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣ/ਦਾਤਾ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਭੂਗੋਲਸੋਧੋ

ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. "Baghdad - New World Encyclopedia". www.newworldencyclopedia.org. Retrieved 2019-01-18.