ਬ੍ਰੋਮੀਨ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Bromine) ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਅੰਕ 35 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ Br ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਭਾਰ 79.904(1) amu ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀ ਸੋਧੋ