ਮੋਲਦੋਵੀ ਲਿਊ

ਮੋਲਦੋਵਾ ਦੀ ਮੁਦਰਾ

ਲਿਊ (ISO 4217 ਕੋਡ MDL) ਮੋਲਦੋਵਾ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ। ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਲਿਊ ਵਾਂਗ ਮੋਲਦੋਵੀ ਲਿਊ (ਬਹੁ. lei/ਲੇਈ) ਨੂੰ 100 ਬਾਨੀ/bani (ਇੱਕ-ਵਚਨ: ban/ਬਾਨ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ "ਸ਼ੇਰ" ਹੈ।

ਮੋਲਦੋਵੀ ਲਿਊ
leu moldovenesc (ਮੋਲਦੋਵੀ) (ਰੋਮਾਨੀਆਈ)
1 ਲਿਊ ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ
1 ਲਿਊ ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ
ISO 4217 ਕੋਡ MDL
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੋਲਦੋਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.bnm.md
ਵਰਤੋਂਕਾਰ  ਮੋਲਦੋਵਾ ( ਟਰਾਂਸਨਿਸਤੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ)
ਫੈਲਾਅ 7.4%
ਸਰੋਤ The World Factbook, 2010 est.
ਉਪ-ਇਕਾਈ
1/100 ਬਾਨ
ਬਹੁ-ਵਚਨ lei
ਬਾਨ bani/ਬਾਨੀ
ਸਿੱਕੇ 1, 5, 10, 25, 50 ਬਾਨੀ
ਬੈਂਕਨੋਟ 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ਲੇਈ