ਯਾਹੂ ਜਵਾਬ' ਯਾਹੂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ੳੁੱਤਰ ਯਾਹੂ ਭਾੲੀਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।