ਰੀਟਾ ਕੋਠਾਰੀ ( ਗੁਜਰਾਤੀ : રીટા કોઠારી, ਜਨਮ 30 ਜੁਲਾਈ 1969) ਗੁਜਰਾਤ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ, ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਗੁਜਰਾਤੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰੀਟਾ ਕੋਠਾਰੀ
ਰੀਟਾ ਕੋਠਾਰੀ, ਦਸੰਬਰ 2017
ਜਨਮ (1969-07-30) 30 ਜੁਲਾਈ 1969 (ਉਮਰ 53)
ਵੱਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ
 • ਟਰਾਂਸਲੇਟਿੰਗ ਇੰਡੀਆ (2003)
 • ਦ ਬਰਡਨ ਆਫ ਰਫਿਊਜੀ: ਦ ਸਿੰਧੀ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਆਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ (2007)
 • ਅਨਬੋਰਡਰਡ ਮੈਮਰੀਜ਼ (2009)
ਸਿੱਖਿਆ
 • ਐਮ.ਏ.
 • ਐਮ.ਫ਼ਿਲ
 • ਪੀਐਚ.ਡੀ
ਅਲਮਾ ਮਾਤਰ
 • ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
 • ਪੁਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਕਿੱਤਾਲੇਖਕ, ਅਨੁਵਾਦਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਰ
ਦਸਤਖ਼ਤ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ittgn.academia.edu/RitaKothari
ਵਿਦਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ
ThesisIndian Literature in English Translation the Social Context (1999)
Doctoral advisorSuguna Ramanathan

ਜਿੰਦਗੀਸੋਧੋ

ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ 1989 ਵਿਚ ਸੇਂਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰਜ਼ ਕਾਲਜ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਬੀ.ਏ. ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਐਮ.ਏ. ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ1995 ਵਿਚ ਐਮ.ਫ਼ਿਲ ਅਤੇ 2000 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।[1]

ਕੋਠਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।[2] ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ 1992 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰਜ਼ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ।[3] ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ. (ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਆਫ ਸਟਰੈਟੇਜਿਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। [4]

ਕੋਠਾਰੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ, ਸਿਨੇਮਾ, ਨਸਲੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਉਸਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ।[5]

ਉਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।[6]

ਕੰਮਸੋਧੋ

ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੰਧੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਿੰਗ ਇੰਡੀਆ: ਦ ਕਲਚਰਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਫ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ (2003), ਦ ਬਰਡਨ ਆਫ ਰਫਿਊਜੀ: ਦ ਸਿੰਧੀ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਆਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ (2007), ਅਨਬੋਰਡਰਡ ਮੈਮਰੀਜ਼: ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਫਾਰ ਸਿੰਧ (2009) , ਅਤੇ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ (2016) ਆਦਿ।[7]

ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪੋਇਟਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਲ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਸਹਿ-ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਜੋਸੇਫ ਮੈਕਵਾਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨਾਵਲ ਅੰਗਾਲੀਆਤ ਨੂੰ ਦ ਸਟੈਚਚਾਈਲਡ ਅਤੇ ਈਲਾ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਵਾਦ ਨੂੰ ਫੈਨਸ (2015) ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਡੀਸਟਰਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼: ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਬਿਓਂਡ (2009) ਦਾ ਜੁਡੀ ਵਕਾਬੈਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚਟਨੀਫਾਈਂਗ ਇੰਗਲਿਸ਼: ਦ ਫੇਨੋਮੋਨਨ ਆਫ ਹਿੰਗਲਿਸ਼ (2011) ਰੂਪਟ ਸਨੇਲ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਸਾਈਲੈਂਸ: ਲਿਟਰੇਰੀ ਜਰਨੀ ਬਾਏ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿਮਨਜ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਕੀਤਾ।[8][9][10] ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਅਭਿਜੀਤ ਕੋਠਾਰੀ, ਕੇ.ਐੱਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਪਾਤਰਨ ਟ੍ਰੀਲੋਜੀ: ਪਾਟਨ ਨੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਐਜ਼ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਪਾਤਨ (2017), ਗੁਜਰਾਤ ਨੋ ਨਾਥ ਐਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਐਂਡ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ (2018)[11][12] ਅਤੇ ਰਾਜਾਧਿਰਾਜ ਐਜ਼ ਕਿੰਗ ਆਫ ਕਿੰਗਜ਼ (2019) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਕਿਤਾਬਚਾਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

 1. "Rita Kothari - Indian Institute of Technology Gandhinagar". Academia.edu (in ਅਫ਼ਰੀਕੀ). 2015-08-03. Retrieved 2016-11-24. [ਮੁਰਦਾ ਕੜੀ]
 2. Adhyaru-Majithia, Priya (3 February 2013). "Dr Rita Kothari explores Idea of border and trauma of Partition". dna. Retrieved 3 December 2016. 
 3. Indian Review of Books. Acme Books Pvt. Limited. 1998. p. 22. 
 4. "Rita Kothari - Indian Institute of Technology Gandhinagar". Academia.edu (in ਅਫ਼ਰੀਕੀ). 2015-08-03. Retrieved 2016-11-24. [ਮੁਰਦਾ ਕੜੀ]
 5. University, Ashoka. "Faculty/Staff Ashoka University". Ashoka University (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2018-02-20. 
 6. "Rita Kothari - Indian Institute of Technology Gandhinagar". Academia.edu. 2015-08-03. Retrieved 2016-11-24. 
 7. Adhyaru-Majithia, Priya (3 February 2013). "Dr Rita Kothari explores Idea of border and trauma of Partition". dna. Retrieved 3 December 2016. 
 8. "Rita Kothari". The Re:Enlightenment Project. Archived from the original on 2016-11-24. Retrieved 2016-11-24. 
 9. "Is Multilingualism a 'new' discovery?, Rita Kothari – Multilingualism". Multilingualism – Boğaziçi University. 2016-03-02. Retrieved 2016-11-24. 
 10. "Rita Kothari". Jaipur Literature Festival. 2016-11-04. Retrieved 2016-11-24. 
 11. Deb, Sandipan (11 June 2017). "Freedom fighter KM Munshi's first novel is now available in English". India Today. Retrieved 27 May 2019. 
 12. Ajay, Lakshmi (9 September 2018). "Immortalising Munshi". Ahmedabad Mirror. Retrieved 27 May 2018. 

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕਸੋਧੋ