ਲਿੰਗ ਵਿਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖੀ ਲਿੰਗਕਤਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲਿੰਗਕ ਪਸੰਦਾਂ, ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਪਰਕਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।[1] ਲਿੰਗ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿੰਗਕਤਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।[2][3]

ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਧੋ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਸੋਧੋ

ਲਿੰਗ ਵਿਗਿਆਨ - ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਜੋਂ ਸੋਧੋ

 
Havelock Ellis, a pioneering figure in the movement towards sexual emancipation in the late 19th century.
 
Hirschfeld's books were burned by the Nazis in Berlin for being "un-German".

ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧੋ

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੋਧੋ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨੀ ਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. "Sexology". Merriam Webster. Retrieved December 29, 2013.
  2. Bullough, V. L. (1989).
  3. Haeberle, E. J. (1983).