ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਲੀਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ L ਜਾਂ l ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਟਰ, ਆਇਤਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ।

ਲੀਟਰ
pic
10 ਸਮ ਭੁਜਾ ਵਾਲੇ ਘਣ ਦਾ
ਆਇਤਨ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇਕਾਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਕਾਈ
ਕਿਹਦੀ ਇਕਾਈ ਆਇਤਨ
ਦਰਸਾੳੁਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ l or L 
ਐਸ ਆਈ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ 1 L = 10−3 ਮੀਟਰ3
ਇਹ 1 (ਡੈਸੀਮੀਟਰ3), 1,000 (ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ3) ਜਾਂ 1/1,000 (ਮੀਟਰ3) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਕ ਘਣ ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਦਾ ਆਇਤਨ 10×10×10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।[1]

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Bureau International des Poids et Mesures, 2006, p. 124. ("Days" and "hours" are examples of other non-SI units that SI accepts.)