ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ

(ਵਰਗ ਮੀਲ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ (ਜਾਂ ਵਰਗ ਮੀਲ) ਖੇਤਰ ਮਿਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰਾ।