• ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫੇ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ੳੁੱਤਰ: ਹਾਂ

  • ਸ੍ਵਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਅਾ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਕਿੳੁਂ ਲਿਖਿਅਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੀਅਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ੲਿਸਨੂੰ ਅਾਮ ਕਰਕੇ ਸ੍ਵਰ ਹੀ ਲਿਖਿਅਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਚਾਰਕ (ਗੱਲ-ਬਾਤ) ੧੪:੩੫, ੨੫ ਸਤੰਬਰ ੨੦੧੫ (UTC)