ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ

ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਬੈਂਚ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ, ਸੂਬਾਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸੋਧੋ