ਸ਼ਰੇਯਾਂਸਨਾਥ,  ਜੈਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਅਵਸਰਪਿਣੀ ਕਾਲ  ਦੇ ੧੧ਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਸਨ।  ਸ਼ਰੇਯਾਂਸਨਾਥ ਜੀ   ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੇਣੁਦੇਵੀ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਮਸਥਾਨ ਸਿੰਹਪੁਰ  (ਸਾਰਨਾਥ)  ਅਤੇ ਨਿਰਵਾਣਸਥਾਨ ਸੰਮੇਦਸ਼ਿਖਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗੈਂਡਾ ਹੈ।  ਸ਼ਰੇਯਾਂਸਨਾਥ  ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਧਰਮ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਚਲ ਨਾਮ  ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਲਰਾਮ,  ਤਰਿਪ੍ਰਸ਼ਠ ਨਾਮ  ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਗਰੀਵ ਨਾਮ  ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਸੁਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ