ਸ਼ੀ'ਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ:She's the First) ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੀ'ਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ
ਨਿਰਮਾਣਨਵੰਬਰ 1, 2009 (2009-11-01)
ਬਾਨੀTammy Tibbetts, Christen Brandt
ਮੰਤਵGirls' education; Leadership development of students
ਸਥਿਤੀ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕ
Tammy Tibbetts, Founder/CEO
Christen Brandt, Co-Founder/CPO
ਵੈੱਬਸਾਈਟਦਫ਼ਤਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ