ਹੀਰੋਡਾਟਸ

ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ

ਹੀਰੋਡਾਟਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੀਰੋਡਾਟਸ
Herodotos Met 91.8.jpg
ਹੀਰੋਡਾਟਸ ਦੇ ਯੂਨਾਨੀ ਬੁੱਤ ਦੀ ਰੋਮਨ ਨਕਲ
ਜਨਮਅੰ.  484 ਈਪੂ
ਮੌਤਅੰ.  425 ਈਪੂ (ਉਮਰ ਲਗਭਗ 60)
ਪੇਸ਼ਾਇਤਿਹਾਸਕਾਰ
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾਗ਼ਲਤੀ:ਅਣਪਛਾਤਾ ਚਿੰਨ੍ਹ "["।
  • Lyxes (ਪਿਤਾ)
  • Dryotus (ਮਾਤਾ)