1500 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਸੋਧੋ

ਅੰਤਰ-ਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 1500 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ,ਸੰਸਾਰ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਇੰਡੋਰ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ