ਯੈੱਨ

(¥ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ)

ਯੈੱਨ (¥) ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੀਨੀ ਯੁਆਨ (CNY) ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ (JPY) ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ