• ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਅਗਸਤਯ: ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ।
  • ਅਗਸਤਯ ਨਛੱਤਰ: ਦੱਖਣ ਖਗੋਲਾਰਧ ਵਿੱਚ ਨਛੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨੂੰ en: Canopus ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
  • ਅਗਸਤਿਅਮੁਨਿ: - ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ
  • ਅਗਸਤਿਅਮੁਨਿ ਮੰਦਰ, ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਸਤਿਅਮੁਨਿ ਨਾਮਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਅਗਸਤਯ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਸ਼ਰਮ