ਅਤੁਰੌ

(ਅਤੀਰੌ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਕਜ਼ਾਖ਼ਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ।