ਇਹ ਚੀਨ (ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਔਫ਼ ਚਾਈਨਾ) ਵਿੱਚਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।

ਭੂਗੋਲ ਸੋਧੋ

 
ਚੀਨ (ਤਾਈਵਾਨ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਧੋ

ਆਬਾਦੀ ਸੋਧੋ

ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸੋਧੋ