ਅਮਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸ ਕੈਫ਼ੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਤਫ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਟਾਈਮ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ 1814 ਵਿੱਚ ਘੈਂਟ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨਕਾਰ