ਅਮੇਠੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਸ਼ਟਿਕੋਣ ਵਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਸਭਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ।