ਅਹਲ-ਏ-ਬੈਤ(Arabic: أهل البيت, ਤੁਰਕੀ: Ehl-i Beyt), ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ "ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ", ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[1]

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Ahl al-Bayt, Encyclopedia of Islam