ਅੰਤਾਲਿਆ ਸੂਬਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ 81 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ