ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਆਇਸ ਕਰੀਮ ਇੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ, ਕਰੀਮ, ਚੀਨੀ, ਫਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਕੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਕਰ ਕੇ ਜਮਾਉਣ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।

Ice Cream dessert 02.jpg
A cocktail glass of ice cream, with whipped cream and a wafer
ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਖਾਣਾDessert
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀਦੁੱਧ ਜਾਂ ਕਰੀਮ , ਮਿੱਠਾ
ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂਗੇਲਾਤੋ, ਸੋਰਬਿਤ, frozen custard