ਆਗੀਡੇਲ

ਰੂਸ ਦਾ ਕੋਟ ਔਫ਼ ਆਰਮਜ਼(ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ)

ਇਹ ਰੂਸ (ਰਸ਼ੀਅਨ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।

ਭੂਗੋਲEdit

 
ਰੂਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਇਤਿਹਾਸEdit

 
ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਸੈਨੇਟ

ਆਬਾਦੀEdit

ਸਾਖਰਤਾ ਦਰEdit

ਬਾਹਰਲੇ ਲਿੰਕEdit

{{{1}}}