ਆਦਿਗ੍ਰਹਿ ਚੱਕਰ (ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲੈਨਟੇਰੀ ਡਿਸਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਲਿਡ) ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੰਘਣੀ ਗੈਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਿਤ ਕਿਸੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਆਦਿਗ੍ਰਹਿ ਚੱਕਰ