ਆਪੇਰਾ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ

ਆਪੇਰਾ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੂਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਪੇਰਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

Opera O.svg