ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਸੂਚੀ ਲੇਖ

ਇਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਆਈਐਸਓ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਈਐਸਓ 3166-1 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ 7.84 ਅਰਬ ਹੈ।

ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
2017 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼
2002 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਮ

ਸੂਚੀ

ਸੋਧੋ

201 ਤੋਂ 223 ਤੱਕ

ਸੋਧੋ