ਆਰਤਵਿਨ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਰਤਵਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।

Artvin city from Mamacimla district, 1905-1912