ਡਾਲਰ (ਚਿੰਨ: $; ਆਈ ਐਸ ਓ 4217 ਕੋਡ: AUD) ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ