ਇਫ਼ਤਾਰ (ਅਰਬੀ: إفطار ifṭār "ਬ੍ਰੇਕਫ਼ਾਸਟ"), ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਮਗ਼ਰਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖਾਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਮਦਾਨ ਦਾ ਵਰਤ ਸੱਜਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਹੁਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਵਰਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਇਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Ramadan dinner known as iftar in Cairo, Egypt.

ਵਰਨਣਸੋਧੋ

ਇਫਤਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤ ਖੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮਾਘਰਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇਸਲਾਮੀ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇਮਯੂਲਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ.