ਈਰਾ (/ˈhɛrə/, /ˈhɪərə/, ਗ੍ਰੀਕ Ἥρᾱ, Hērā, ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ। ਰੋਮਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਭੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਈਰਾ
Hera Campana Louvre Ma2283.jpg
The Campana Hera, a Roman copy of a Hellenistic original, from the Louvre
ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ
ਵਿਆਹ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਵੀ
ਜਗ੍ਹਾMount Olympus
ਚਿੰਨ੍ਹਅਨਾਰ, ਮੋਰ ਖੰਭ, diadem, ਗਊ, ਲਿੱਲੀ, ਕਮਲ, ਕੋਇਲ, ਪੈਂਥਰ, ਰਾਜਡੰਡਾ, ਤਖਤ, ਸ਼ੇਰ
ਪਤੀ/ਪਤਨੀZeus
ਮਾਪੇCronus and Rhea
ਭੈਣ-ਭਰਾPoseidon, Hades, Demeter, Hestia, and Zeus
ਬੱਚੇAres, Enyo, Hebe, Eileithyia, Hephaestus, and Eris
ਵਾਹਨਮੋਰ ਰੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੇ
ਰੋਮਨ ਤੁੱਲJuno