ਉਲੂਗ ਬੇਗ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ:Ulugh Beg (الغ‌ بیگ)(ਮਾਰਚ 22, 1394 ਪਰਸ਼ੀਆ –ਅਕਤੂਬਰ27, 1449,ਸਮਰਕੰਦ ) ਇੱਕ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਗਣਿਤਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ। ਉਲੂਗ ਬੇਗ ਨੇ ਸੰਨ 1437 ਵਿਚ ਸਮਰਕੰਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਗੋਲਕ ਬੇਧਸ਼ਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। 'ਉਲੂਗ ਬੇਗ' ਨੇ ਸੰਨ 1437 ਵਿੱਚ 'ਜਿਜ਼-ਏ-ਸੁਲਤਾਨੀ' ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਗੋਲਕ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 1424 ਅਤੇ 1429. ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਰਕੰਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਉਲੂਗ ਬੇਗ
1987 CPA 5876