ਉੱਤਰੀ ਕਜ਼ਾਖ਼ਿਸਤਾਨ ਸੂਬਾ

(ਉੱਤਰੀ ਕਜ਼ਾਖ਼ਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਕਜ਼ਾਖ਼ਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ।