ਏਬੀਸੀ (ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ)

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ


ਏਬੀਸੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ