ਐਪਰਲ ਫੂਲ ਡੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਦਿਵਸ[1] ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖੁਦ ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅਪਰੈਲ ਫੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ "ਅਪਰੈਲ ਫੂਲ!" ਚਿਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਡੇਸਾ, ਯੂਕਰੇਨ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰੇਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਾਨੀ-ਰਹਿਤ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਪਰਲ ਫੂਲ ਡੇ
Aprilsnar 2001.png
ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਦਿਨ
ਹੋਰ ਨਾਮਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਦਿਨ
ਕਿਸਮਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ
ਅਹਿਮੀਅਤਵਿਵਿਹਾਰਕ ਨਟਖਟੀ ਕਰਨੀ
ਮਕਸਦਮਜਾਕ
ਤਾਰੀਖ਼1 ਅਪਰੈਲ
ਸਮਾਂ1 ਦਿਨ

ਸ਼ੁਰੂਆਤਸੋਧੋ

 
An 1857 ticket to "Washing the Lions" at the Tower of London in London. No such event ever took place.

1 ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੰਗਠਨ ਜੈਫਰੀ ਚੌਸਰ ਦੇ ਦਿ ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਟੇਲਜ਼ (1392) ਵਿੱਚ ਹੈ।


ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ