ਕਾਚੀਨ ਸੂਬਾ

(ਕਚਿਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਕਾਚੀਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ।