ਕਲਮ ਜਾਂ ਪੈੱਨ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਾਲ ਪੈੱਨ

ਕਿਸਮਾਂਸੋਧੋ

  • ਸਰਕੰਡੇ ਦੀ ਕਾਨੀ ਦੀ ਕਲਮ
  • ਖੰਭ ਤੋਂ ਬਣੀ ਕਲਮ
  • ਫਾਉਂਟੇਨ ਪੈੱਨ
  • ਬਾਲ-ਪੁਆਇੰਟ ਪੈੱਨ
  • ਮਾਰਕਰ