ਕਲਮ ਜਾਂ ਪੈੱਨ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਖੰਭ ਤੇ ਸਰਕੰਡੇ ਦੀ ਕਾਨੀ ਦੀ ਨੋਕ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈੱਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ  ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ( ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈੱਨ ), ਫਾਉਂਟੇਨ ਪੈੱਨ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।[1]

ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਾਲ ਪੈੱਨ

ਕਿਸਮਾਂ ਸੋਧੋ

  • ਸਰਕੰਡੇ ਦੀ ਕਾਨੀ ਦੀ ਕਲਮ
  • ਖੰਭ ਤੋਂ ਬਣੀ ਕਲਮ
  • ਫਾਉਂਟੇਨ ਪੈੱਨ
  • ਬਾਲ-ਪੁਆਇੰਟ ਪੈੱਨ
  • ਮਾਰਕਰ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. "History of Ink and Pen - Writing with Ink". History of Pencils.